Hướng dẫn cài đặt website mẫu từ demo bằng WordPress trên freelancerviet.net

Tất cả web mẫu của chúng tôi đều có file cài đặt sẵn rất đơn giản, Ở mỗi file có một file là installer.php Bạn chỉ cần chạy file đó trên trình duyệt là được,

Chi tiết hướng dẫn như sau:

Bước 1: download file mã nguồn website.

Ví dụ Landing page Website to introduce car hoods for free download – Freelancerviet.net

 

Bước 2: Giải nén website trên host của bạn (nếu bạn chưa biết cách giải nén trên host thì tham khảo các bước ở dưới)
1. Truy cập vào host của bạn thông qua FTP hoặc cPanel.
2. Tải file giải nén unzip.php từ https://github.com/hixbotay/wordpress_tool/blob/master/unzip.php về host của bạn.
3. Sử dụng trình duyệt để truy cập vào url của file unzip.php trên host, ví dụ: `https://your.web.site/unzip.php`.
4. File unzip.php sẽ giải nén các tệp tin và thư mục của website mẫu.

Bước 3: Chạy file installer.php
1. Sau khi hoàn tất việc giải nén, tìm file installer.php trong thư mục đã giải nén.
2. Tiếp tục sử dụng trình duyệt, truy cập vào url của file installer.php trên trình duyệt, ví dụ: `https://your.web.site/installer.php`.
Ví dụ website của bạn là freelancerviet.net thì chạy url freelancerviet.net/installer.php trên trình duyệt

Bước 4: Chạy file installer.php và nhấn submit
1. Trang web sẽ mở ra và yêu cầu bạn nhập các thông tin cần thiết để cài đặt website mẫu.
2. Điền các thông tin yêu cầu như tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu, và các thông tin liên quan khác.
3. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút “Submit” để bắt đầu quá trình cài đặt.
4. Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

Sau khi hoàn tất bước 4, bạn đã cài đặt thành công website mẫu từ demo bằng WordPress trên freelancerviet.net. Bây giờ bạn có thể truy cập website của mình để xem kết quả. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong quá trình cài đặt, hãy kiểm tra lại các thông tin cấu hình hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của freelancerviet.net để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *