Bài 08: Javascript

Ở các bài trước chúng ta đã biết cách tạo 1 trang web tĩnh với giao diện đẹp mắt nhưng để tạo ra các chức năng phức tạp hơn cho trang web ví dụ như làm một máy tính cầm tay trên web bằng html/css thì không thể vì html/css không thể tính được 1+1 = 2 Vì vậy cần phải sử dụng thêm 1 ngôn ngữ nữa đó là javascript.

JavaScript là ngôn ngữ scripting hoặc lập trình cho phép bạn triển khai các tính năng phức tạp trên trang web – mỗi khi trang web hiển thị cập nhật nội dung kịp thời, tính toán, bản đồ tương tác, hoạt hình 2D / đồ họa 3D, video, v.v. – đó chính là lúc JavaScript có thể đang được sử dụng. Đây là lớp thứ ba của công nghệ web tiêu chuẩn, hai trong số đó (HTML và CSS) mà chúng tôi đã đề cập chi tiết hơn nhiều trong các phần trước.

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu mà chúng tôi sử dụng để tạo cấu trúc và có ý nghĩa đối với nội dung web, ví dụ: xác định đoạn văn, tiêu đề và bảng dữ liệu hoặc nhúng hình ảnh và video trong web.
 • CSS là ngôn ngữ của các kiểu mà chúng tôi sử dụng để áp dụng kiểu dáng cho nội dung HTML, ví dụ: đặt màu nền và phông chữ và đặt nội dung trong nhiều cột.
 • JavaScript là gì? Là ngôn ngữ kịch bản cho phép bạn tạo nội dung động, kiểm soát đa phương tiện, hình ảnh động và hầu hết mọi thứ khác.

Ở phần này chúng ta chỉ cần hiểu về javascript và biết cách sử dụng các câu lệnh cần thiết, trên thực tế rất khó để nhớ được các mã lệnh này nếu không thực hành nhiều, nên khi cần sử dụng lại có thể sử dụng google để tìm lại. Mục tiêu:

 • Biết cách lập trình cơ bản (javascript là ngôn ngữ lập trình đầu tiên trong series này, html/css thực chất không phải là lập trình)
 • Hiểu được các khái niệm thường xuyên được sử dụng trong lập trình mà bất cứ ngôn ngữ nào cũng có như:
  • Biến, function
  • Kiểu dữ liệu: String, int, array, object
  • Câu lệnh điều kiện: If else
  • Câu lệnh vòng lặp: For, foreach
 • Áp dụng được JS (javascript) và biết được các tình huống sẽ phải sử dụng JS thay vì HTML/CSS

Thời gian để hoàn thành việc học JS là 7 ngày.

Link bài học: https://freetuts.net/javascript-la-gi-viet-ung-dung-javascript-dau-tien-263.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *